आयुष्य काय आहे ….

ते किती सुंदर आहे….

आयुष्य कधी जगण्यातील निरागसता आहे ,तर कधी आनंद …वेगवेगळ्या माणसाची वेगवेगळी व्याख्या आहे आयुष्याची.जन्माला येतो माणूस काहीतरी नवीन करण्यासाठी.तो लहानपणी स्वप्न बघतो काहीतरी करण्याचे त्यासाठी तो सदैव धडपड करीत असतो.एक स्वप्न पूर्ण झाले की दुसरे स्वप्न त्याला खुणावत असतात.अरे आपण असे करायला पाहिजे होते तसे करायला पाहिजे होते.असे बरेच काही प्रश्न येतात मनामध्ये .माणसाचे आयुष्य जातं प्रश्न सोडवता सोडवता.न संपणाऱ्या इच्छा डोळ्याला खुणावणारे स्वप्न मग अश्यात आपण काही विसरून तर नाही चाललो ना? हा प्रश्न मात्र ह्या इच्छाच्या मागे धावताना या धुंदीत स्वतःला विचारायचं माणूस विसरून जातो.

तो जगतो आहे ,खातो पितो आहे त्याचे सर्व स्वप्न पण पूर्ण करण्याचा ध्यास मनी बाळगून पुढे जातो आहे .हे सर्व करीत असताना आपल्याला वाटत सर्व आपल्या सोबत आहेत पण कधीतरी मागे वळून पाहिले तर कळते काही तरी सुटते आहे .

मग ते काय तर जगता जगता आपण उद्याचा दिवस चांगला येईल या उद्देशाने आजचे कित्येक दिवस जे पार जाऊन ज्याचा भूतकाळ झाला असे निघून गेलेली असतात.जे पुन्हा कधीच परतून येत नाही

मग या दिवसांनी जणू आपली चेष्टा केली असं वाटतं.माणसाला हवं ते मिळवणे वाईट नाही स्वप्न पूर्ण करणे वाईट नाही .पण आपल्या दिशेने जाताना आपली अनमोल नाती गोती तर निसटून जात नाही ना हा विचार पण व्हायला हवा.आयुष्याच काय आज आहे आणि उद्या नाही.अलीकडे तर फारच वाईट परिस्थिती झाली आहे आयुष्याची ,कोण कुठे ?केव्हा जाईल हे कोणाच्याच हातात नसलेली गोष्ट .

त्याला कारणेही तशीच आहेत .माणसाला सदैव धडपड असते पटकन जाण्याची.वेळ वाचवता वाचवता कित्येकांच्या घोडचूक कित्येक प्राण जातं आहेत रोजचेच मग शेवटी प्रश्न तोच मला नं कळलेलं आयुष्य….

खरचं मला काही नियम नाहीत कळत माणसाची कश्याला ही धडपड कोठे जाण्याची .जा तुम्ही अवश्य जा पण तुमच्या मुळे कोणाच्या आयुष्याचा प्रवास थांबता कामा नये.

तुम्ही बघा स्वप्न पण ते पूर्ण करताना आपल्या आई वडिलांना विसरु नका .कारण माणसाने कितीही पैसा लावला तर गेलेला माणूस पुन्हा दिसत नाही.

कोणासाठी आयुष्य सुंदर असत , तर कोणासाठी हेच आयुष्य भाकरीचा तुकडा शोधण्यात निघून जातं.मग ज्यांचा कडे आहे त्याने एका माणसाला माणूस म्हणून आधी मदत करावी.कारण आयुष्यात माणुसकीचं मोठी आहे पैसा नाही. पण आज जीवनात पैसा मोठा झाला आहे माणूस मात्र शून्यच वाटतो पैश्यापुठे तुम्ही कितीही पैसा कमवा .धनदौलत कमवा पण याचा उपयोग गरीब लोकांसाठी झाला नाही तर काय फायदा .

कित्येक लोकांना पैश्याचा अहंकार असतो ,आणि अलीकडे माणसाचे राहणीमान कपडेलत्ते ह्या सर्व बाबीवर माणसाची तुलना केली जाते.माणूस जन्माला येतो तर काय घेऊन येतो ,त्याला काहीच माहीत नसत पैसा काय आहे आणि माणूसपण काय आहे ते ,जर का त्याला लहान पासूनच माणूस मोठा आहे असे नीतिमूल्ये शिकवली तर त्याला माणूसच मोठा वाटू लागतो.पैसा नाही.

एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला अडचणीत धावून गेले पाहिजे पण आजही अशी लोक आहेत ज्यांच्या मुळे माणुसकी जिवंत आहे.रस्त्याच्या कडेला कुठे अपघात झाला असेल तर जखमीला दवाखान्यात घेऊन जाणारे हात फारच कमी उठताना दिसतील.कोणी आंधळा व्यक्ती रस्ता ओलांडत असेल तर त्याला रस्ता दाखवणारे फारच कमी लोक असतात.असे अनेक मानवतेला लाजवणारी उदाहरणे सापडतील आपल्याला .पण ह्या सर्व परिस्थिती मध्ये आपण मात्र नक्कीच जपायला हवी माणुसकी .

कारण हे आयुष्य आहे कोण काय म्हणतो याचा विचार न करता आपल्याला मनाला योग्य वाटतील अश्या चांगल्या गोष्टी करा ज्यामुळे तुमच्या आयुष्यात चांगल्या कर्तुत्वाची ओळख निर्माण होईल आणि प्रत्येकाला तुमच्यासारखे व्हावेसे वाटेल.कुणाला आयुष्य स्पर्धा वाटतो तर कोणाला हा खेळ अनेक माणसे अनेक भूमिका शेवटी आयुष्य आहे ते या आयुष्याच्या ओंजळीत चांगल्या कर्तुत्वाची फुले गोळा करीत राहा माणूस म्हणून जागा आणि तसेच इतरांनाही जगण्यास प्रेरणा द्या .