Home

Welcome to My New Blogging Blog

 • My First Blog Post

  3rd Dec 2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • समाज

  16th Jun 2020 by

  माझ्याकडे integrity नसेल,माणुसकी नसेल मी माझ्या जवळच्याच माणसांना तुच्छतेची वागणूक देत असेल तरी तुम्ही tention कमी व्हाव म्हणून तुमचं सगळं मला सांगितलंच पाहिजे मला तुम्ही काही सांगितलं तर त्यावरून मी तुमचं characher ठरवत असेल तुमच्याकडे पैसे नोकरी घर गाडी आहे नाही यावरून मी तुमची लायकी ठरवत असेल तरी तुम्ही टेंशन कमी व्हाव म्हणून तुमचं सगळं… Read more

 • 12th Jun 2020 by

  मानवी नातं ही फार अनमोल गोष्ट आहे.ते जेवढं सहज आहे तेवढंच गूढ आहे.अगम्य आहे,अकल्पनिय आहे.अनेक घरात आईवडिलांवर प्रेम करणारी मुलं असतात,परंतु आई वडिलांच्या कृतींचे अनुकरण करणे त्यांना अनावश्यक वाटते.जबाबदारी न घेणे ,निसर्गनियमाच्या बरोबर विरुद्ध वागणे हेच जास्त प्रिय असते.प्रेम आहे पण आमच्या मनाविरुद्ध काही ऐकणार नाही याला प्रेम कसे म्हणावे ? ती माझ्या मते फसवणूक… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started